Skip to content

Vær med på Vegårtunløpet – en enkel og morsom måte å samle inn penger til utvikling av Vegårtun!

Vegårtun har hvert år besøk av ca 5000 mennesker. 1500 av disse er barn og unge på leirer. For å kunne ta imot store grupper som vil på leir og menighetsturer må Vegårtun i løpet av neste 5 årene bygge ut. Spisesalen er for liten og må utvides. Vegårtun trenger et stor nytt internat og en gymsal slik at ungene har en egen plass å leke i dårlig vær. I dagens gymsal/møtesal vil vi lage en flott møtesal med scene og bedre lyddemping.

Vegårtunløpet har som formål å samle inn penger til bygg slik at enda flere får mulighet til å bli kjent med Jesus eller få et nytt møte med Jesus på Vegårtun.

Hvordan fungerer Vegårtun løpet?

Menigheter og leirer som er på Vegårtun må selv arrangere løpet. Dette er en fin aktivitet å gjennomføre som en felles aktivitet på dagtid. Det ligger skjema for de som vil løpe i kiosken.

Løypa går rundt hovedbygget og alle de røde internatbyggene, se bilde. Løpet varer i 30 min.

De som løper må skaffe så mange sponsorer som mulig, foreldre, besteforeldre, tanter og rike onkler osv. Hver giver bestemmer om de vil gi et fastbeløp eller en runde pris. Det blir en liten premie på lørdagskvelden til de som velger å arrangere Vegårtunløpet. Men menigheten eller leirer som samler inn mest penger i løpet av året vil bli premiert neste gang de kommer på leir.

Vær med på løpet og vær rause med sponsingen. Vegårtun trenger rause givere for å utvide byggene uten å måtte øke leieprisene. Målet er å samle inn 5 millioner i løpet av 5 år.