Skip to content

Ønsker du å hjelpe til på Vegårtun?

Bli med på Dugnad.

Vegårtun leirsted har mange bygninger og stort uteområde, det gjør til at det stadig er vedlikehold som må gjøres. 
Har du lyst til å være med på det kan du ta kontakt med daglig leder, Laila Løwe på tlf 95430668
Her er en liste over noen arbeidsoppgaver som kan gjøres på dugnad.
 
  • Skifte vindu internat 3
  • Maling innvendig
  • Dørpumper må justeres
  • Vasking av vegger
  • Vasking av vinduer
  • Til våren: maling utvendig 
  • Når snøen har gått; feiing av asfalt, luking av blomsterbed, klippe hekker