Skip to content

Aktivitetshall

Vi har bygd om den gamle gymsalen/møtesalen til permanent møtesal. Nå er vi i gang med neste byggetrinn Aktivitetshall!

Her ser du hvordan den blir seende ut. Aktivitetshallen skal ligge bak kirkebygget der søppelcontaineren har stått.

På denne siden legger vi ut fremdriften på aktivitetshallen.

Nå venter vi på at grunnarbeidet med tomten kan settes i gang. Entreprenøren er klar til å begynne så fort det er mulig pga vinterværet!

Arbeidet med tomta til aktivitetshallen er i gang!