Skip to content

Ny møtesal

Den gamle kombinerte møte – og gymsalen er nå gjort om til permanent møtesal! Takk til alle som var med å gjorde det mulig!

Møtesalen har ny scene på endeveggen. Det er satt opp nytt lydanlegg, lyddemping i scene, tak og vegger. Den er tatt i bruk, og vi er veldig fornøyd!

Det er ikke mulig å bruke ball i denne salen lenger, men vi er i gang med prosjekt «Aktivitetshall» , så vi håper at det snart skal være mulig å bruke gymsal på Vegårtun igjen!

Vi har brukt tiden under nedstengingen pga korona til å oppgradere møtesalen.