Skip to content

Innsamling av gaver til aktivitetshallen

Vi har bygd om den gamle gymsalen/møtesalen til permanent møtesal. Nå er vi i gang med neste byggetrinn Aktivitetshall!

Du kan gi med Vippsnr. 11334 eller til kontonummer 2801.35.92332.

Les mer om prosjektet