Skip to content

Generalforsamling Vegårtun AS.

Det ble avholdt generalforsamling den 21. juni og av saker som ble behandlet kan nevnes: Bøle misjonskirke blir ny aksjonær.
Det er nå 37 aksjonærer og 131 aksjer a kr. 1.000,- i selskapet.

Byggeprosjekt «Aktivitetshall» – Investering.
Dette var den store saken som det ble samtalt om det ble følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at det bygges Aktivitetshall på Vegårtun med en kostnadsramme på inntil kr. 11.000.000 ekskl.m.v.a. Byggekostnad finansieres via gaver til egenkapital og banklån fra Sparebanken Sør med kr. 9.000.000. Utgifter til renter og avdrag dekkes så mye som mulig av faste givere. Dersom det ikke er mulig å skaffe nok faste givere kan leieprisen økes med inntil 15% fra 2022 for å dekke økte kostnader til renter og avdrag av hallen. Generalforsamlingen ber videre eiermenighetene om å støtte opp om innsamlingskampanjen og få faste givere til å støtte utviklingen av Vegårtun.

Ønsket er å komme i gang med grunnarbeidet i høst og bygging av selve «hallen» i 2022.

Styret etter valget ble: Per Erik Kaasa, Skien, styreleder, Terje Simonstad, Randesund, nestleder og Erlend Løwe, Vegårshei, Karstein Voie, Flekkerøy, Anne Kirsti Kaasa, Skien, Margit Tveiten, Kristiansand og Inger Lisbeth Aas Pedersen, Gjerpen, styremedlemmer.